Telefonska linija za usklađenost i protiv korupcije

Preduzetnički duh i etika Kontinentala (npr. integritet, poštenje i poštovanje zakona) zabeleženi su u Kodesku ponašanja, Osnovama i smernicama korporativnog upravljanja. Naša korporativna kultura zasniva se na ovim vrednostima.Link ka telefonskoj liniji za usklađenost i borbu protiv korupcije  (eksterna veb-stranica)

Matador. Brend kompanije Continental.